Die ontwerp van 'n gehoorapparaatstelsel behels drie dissiplines van toegepaste wetenskap - elektrochemie, elektriese ingenieurswese en klankingenieurswese. Hierdie referaat handel oor die koppelvlak tussen die eerste twee. Batterye is in wese nie-lineêre komponente. Optimale werkverrigting is slegs haalbaar as die elektriese vereistes van die gehoorapparaat ooreenstem met die spanning, die koersvermoë en die impedansie van die battery. Na jare van optimalisering het die moderne '675'-knoppiesel universele aanvaarbaarheid verdien en word dit nou in die meeste' agter die oor'-gehoorapparate gebruik. Wanneer meer krag benodig word, word die groter en minder gespesialiseerde LR6 'penlight'-sel tipies gespesifiseer. Hoër spanning kan lei tot 'n beter stroomdoeltreffendheid, en daar is druk om 'n 3 V litium-gebaseerde produk in te voer. Litium moet beter energiedigtheid gee, maar daar is probleme wat nog opgelos moet word. Uiteindelik is dit heel moontlik dat die mark 'n ekologiese aanvaarbare langspanning metaal-lug sel kan aanvaar. As dit so is, kan die onlangse sinklugstelsel moontlik 'n toekoms hê en kan dit moontlik die kwik '675' en die alkaliese 'penlight'-selle opvolg.

Resultate al 17 resultate

Wys sybalk